neděle 21. září 2008

Externí harddisk (HDD) není nezranitelný

Banální nehoda?!
Myslet si, že opatrné zacházení s externím harddiskem je záruka bezproblémového chodu je omyl. Stačí trocha nepozornosti a HDD je zničen. Záměnou kabelů od zdroje k notebooku ve kterém je 20V byl nenávratně zničen harddisk uvnitř externího boxu MyBook 320 GB. Vypadá to že elektronika boxu je pořádku, ale elektronika disku je zničena. Nepleťte si kabely od zdrojů napětí, stačilo 8V navíc, které HDD dostal, aby to nevydržel.
Mylel jsem si, že seženu nový HDD stejného typu a to jsem se spletl. Disk je asi 1/2 roku starý a už se neprodává. Koupím nebo vyměním HDD IDE-PATA WD3200JB Jde mi hlavně o elektroniku, vnitřek disku nepotřebuji, musí to byt přesně typ WD3200JB 320 GB. Nebo vyměním za fungl nový HDD IDE-PATA WD3200AAJB 320 GB. Potřebuji zkopírovat data z původního disku a ten nový, co jsem koupil ma elektroniku na první pohled jinou.

sobota 20. září 2008

Tabulka z Wordu/Writeru do HTML na web

Word/Writer -> Excel/Calc -> .csv -> Dremweaver 8 -> HTML (web)

Měl jsem docela složitou tabulku v textu ve Wordu/Writeru (.doc) a potřeboval jsem ji dát do UTF-8 HTML stránky. Samozřejmě co nejrychleji a oproštěnou od veškerého původního formátování.

Zvolil jsem následující postup:

 • Upravil jsem ve Wordu/Writeru tabulku a její obsah, tak jak jsem potřeboval.
 • Tabulku jsem označil a přes schánku Windows (Ctrl+C a Ctrl+V) jsem ji vložil do Excelu/Calcu.
 • Z Excelu/Calcu jsem soubor Uložil jako typ *.csv. Při ukládání jsem nastavil Znakovou sadu na UTF-8, Oddělovač pole jsem nechal , (čárku), Oddělovač textu jsem nechal " (uvozovky).
 • V Dreamweaveru jsem tabulková data naimportoval: z menu Vložit/Objekt tabulky/Import tabulkových dat - zde je nutno pouze nastavit zvolený Oddělovač.

Do (X)HTML se vloží čistá tabulka s obsahem.

Doplňování pevných mezer   do textu -   replacer

&nbsp replacer je název nového online nástroje pro automatické doplňování pevných mezer to textu. Jedná se o nástroj pro webdesignery, kteří si chtejí usnadnit práci při používání správné typografie i na webu!
&nbsp replacer automaticky doplní do vašeho připraveného textu, před vložením na web, pevné mezery za jedno a více písmenné spojky a předložky, aby tak v textu nezůstávaly na koncích řádků.
Pevné mezery se tímto nástrojem doplňují za tyto předložky a spojky: s, v, z, k, u, o, i, S, V, Z, K, A, U, O, I, na, ve, do, za, po, ta, to, ku, či, se, ze, ke, pod, nad, aby, když, který, před, při, Na, Ve, Do, Za, Po, Ta, To, Ku, Či, Se, Ze, Ke, Pod, Nad, Aby, Když, Který, Před, Při
Nástroj najdete na adrese: http://www.nedivse.cz/doplnovani-pevnych-mezer/Do prvního pole se vloží text před úpravou a po zmáčknutí tlačítka "Doplnit pevné mezery" se ve druhém okně zobrazí text po úpravě s vloženými pevnými mezerami.
Upozornění: Tento nástroj vkládá pevné mezery i tam, kde to není typograficky vyžadováno! Kvůli požadavkům uživatelů.

Převod videa QuickTime z digitálního fotoaparátu na DVD pomocí Adobe Premiere

Postup:
Zjistit parametry zdrojového videa například programem GSpot http://www.headbands.com/gspot/.

Video z DF (zjištěno GSpot):

 • QuickTime
 • 640×480 pix
 • 30.00 fps
 • 4:3 (1.333)
 • zvuk raw 8-bit 8.000 Hz

Nastavení projektu v Adobe Premiere (1.0 cz):

 • Video for Windows
 • 30.00 fps
 • 640×480 pix
 • 4:3
 • Square Pixels (1.0)
 • No Fields (Progressive scan)
 • 30 fps Timecode

Export to DVD

PAL DV High quality 7Mb CBR 1 Pass (standardní předvolba) .

Skvěle video vypadá jak na PC, tak při přehrávání na stolním DVD (včetne overscannu).

Autorun.inf - automatické spouštění obsahu CD nebo DVD

Pokud je na CD/DVD obsah, který se má spustit po vložení CD/DVD do mechaniky musí obsahovat soubor "autorun.inf". Jedná se o prostý ASCII textový soubor, který lze upravovat například v Poznámkovém bloku ve Windows.

Pokud má autorun spustit z CD/DVD HTML stránku, pak obsah souboru s názvem "autorun.inf" bude:
[autorun]
shellexecute=index.html
Soubor nesmí být v utf8 ani v jinem kodovani, musí to bý čistý ASCII text, jinak autorun nebude fungovat.

Antispamová ochrana e-mailu

Do sekce head HTML dokumentu vložíme tento script<script type="text/javascript">
function writeTo(suffix, prefix) {
location.href = "mai" + "lto:" + prefix + "@" + suffix;
}
</script>


Do sekce body HTML dokumentu vložíme na místo kde požadujeme odkaz na e-mail<a href="javascript:writeTo('domena.cz','před_zavináčem');">e-mail</a>

Správa barevných profilů

Color management system - CMS

Zajímavý článek na maxiorlovi.cz - Lepší správa barevných profilů pro Windows XP

Jak zvalidnit počítadlo TOPlist

Na jednoduché weby někdy stačí používat pro rychlou orientaci v počtech návštěvnosti TOPlist - audit návštěvnosti webových stránek. Vygenerovaný kod není XHTML 1.0 Strict validní. Úprava je ale jednoduchá. Stačí vyřadit tři parametry a přidat dva odstavce:

 • Vynechat v tagu script parametr language="JavaScript"
 • Vynechat parametr border="0", v kódu se vyskytuje celkem dvakrát
 • Uzavřít do odstavce nebo divu vše od začátku až před tag noscript
 • Uzavřít do odstavce nebo divu obsah mezi tagy noscript

Upload obrázku na server pomocí PHP

PHP 5.x

Formulář pro upload obrázku na server:

index.htm

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="file" accept="image/*" /><br />
<input type="submit" name="submit" value="Odeslat" />
</form>

Zpracování formuláře:

upload.php/*
1 E_ERROR
2 E_WARNING
4 E_PARSE
8 E_NOTICE
16 E_CORE_ERROR
32 E_CORE_WARNING
64 E_COMPILE_ERROR
128 E_COMPILE_WARNING
256 E_USER_ERROR
512 E_USER_WARNING
1024 E_USER_NOTICE
6143 E_ALL
2048 E_STRICT
4096 E_RECOVERABLE_ERROR
8192 E_DEPRECATED
16384 E_USER_DEPRECATED
*/

error_reporting(E_ALL | E_STRICT); // Error_Reporting(0); vypíná výpis všech chybových hlášení - Warning:

// vypsání souborových proměnných
/*
$_FILES['upload']['name']
$_FILES['upload']['type']
$_FILES['upload']['size']
$_FILES['upload']['tmp_name']
$_FILES['upload']['error']
*/

echo "<strong>print_r:</strong><pre>";
print_r($_FILES); // debugging info - testovací výpis pole
echo "</pre><br /><br />";
echo "<strong>var_dump:</strong> ";
var_dump($_FILES['upload']['name']); // debugging info - výpis konkrétní proměnné
echo "<br />";
var_dump($_FILES['upload']['type']);
echo "<br />";
var_dump($_FILES['upload']['tmp_name']);
echo "<br />";
var_dump($_FILES['upload']['error']);
echo "<br />";
var_dump($_FILES['upload']['size']);
echo "<br /><br />";

// výpis informací o uploadovaném souboru
echo "Jméno [name] uploadovaného souboru je: ".$_FILES['upload']['name']."<br />";
echo "Typ [type] uploadovaného souboru je: ".$_FILES['upload']['type'] ."<br />";
echo "Dočasné jméno [tmp_name] uploadovaného souboru je: ".$_FILES['upload']['tmp_name'] ."<br />";
echo "Číslo chyby [error] uploadovaného souboru je: ".$_FILES['upload']['error'] ."<br />";
echo "Velikost [size] v bytech uploadovaného souboru je: ".$_FILES['upload']['size'] ." bytů<br />";
echo "<br /><br />";

// kontrola jestli je co uploadovat
if(!$_FILES['upload']['name']) {
echo "Nebyl vybrán soubor";
echo '<br /><a href="index.php">Zkus to znovu</a><br />';
} else {
echo "Soubor byl úspěšně uploadován na server";
echo '<br /><a href="index.php">Pokračuj</a><br />';
}

// odstranění diakritiky i pro multi-byte (napr. UTF-8)
$prevodni_tabulka = Array(
'ä'=>'a',
'Ä'=>'A',
'á'=>'a',
'Á'=>'A',
'č'=>'c',
'Č'=>'C',
'ć'=>'c',
'Ć'=>'C',
'ď'=>'d',
'Ď'=>'D',
'ě'=>'e',
'Ě'=>'E',
'é'=>'e',
'É'=>'E',
'ë'=>'e',
'Ë'=>'E',
'í'=>'i',
'Í'=>'I',
'ľ'=>'l',
'Ľ'=>'L',
'ń'=>'n',
'Ń'=>'N',
'ň'=>'n',
'Ň'=>'N',
'ó'=>'o',
'Ó'=>'O',
'ö'=>'o',
'Ö'=>'O',
'ř'=>'r',
'Ř'=>'R',
'ŕ'=>'r',
'Ŕ'=>'R',
'š'=>'s',
'Š'=>'S',
'ś'=>'s',
'Ś'=>'S',
'ť'=>'t',
'Ť'=>'T',
'ú'=>'u',
'Ú'=>'U',
'ü'=>'u',
'Ü'=>'U',
'ů'=>'u',
'Ů'=>'U',
'ý'=>'y',
'Ý'=>'Y',
'ž'=>'z',
'Ž'=>'Z',
'ź'=>'z',
'Ź'=>'Z'
);

// odstranit mezery na začátku i na konci řetězce
$bezmezer = trim($_FILES['upload']['name']);

// nahrazení jedné a více mezer pomlčkou, odstranění diakritiky
$editname = ereg_replace( ' +', '-', strtr($bezmezer, $prevodni_tabulka));

// převod na malá písmena - NUTNO DODRŽET POŘADÍ
//$lovercasename = strtolower($editname);

// překopíruje uploadovaný soubor z "tmp" do složky "obrazky" (lze vyčíst v phpinfo(); v DOCUMENT_ROOT)
copy($_FILES['upload']['tmp_name'],"/storage/www2/cesta/ke/wwwroot/obrazky/".$editname);


Proměnná $_FILES

$ _FILES ['userfile'] ['name']
Původní název souboru na klientském počítači.

$_FILES['userfile']['type']
MIME typ souboru, pokud prohlížeč tuto informaci poskytl. Např.: "image/gif".

$_FILES['userfile']['size']
Velikost uploadovaného souboru v bajtech.

$_FILES['userfile']['tmp_name']
Dočasný název souboru ve složce /tmp po uploadu na serveru.

$_FILES['userfile']['error']
Kód chyby spojené s uploadem na server. Tento prvek byl přidán v PHP 4.2.0.

OpenOffice - heslovaný dokument Calc *.ods

OpenOffice Writer 2.1

Přijde den a už se do něj nedostaneš!

S důvěrou jsem před časem nahradil dosavadní balík kancelářských programů, balíkem OpenOffice a pravidelně ho aktualizuji. Jsem s OpenOffice celkem spokojen. Několik měsíců jsem si úspěšně psal důležité údaje do souboru programu Calc (s příponou *.ods) a pro jeho mírné zabezpečení jsem ho opatřil heslem hned od začátku používání. Jednoho dne jsem do souboru úspěšně připsal další údaje, program jsem zavřel a vypnul PC, bez jakýchkoliv známek zatuhnutí nebo něčeho podobného. Druhý den k mému nemalému překvapení soubor nejde otevřít!

 1. Otevírám soubor xxx.ods
 2. Calc se ptá na heslo OK
 3. Soubor "xxx.ods" je poškozen, a proto nemůže být otevřen. Má OO opravit tento soubor? ANO
 4. Chyba pří čteni. Bylo zadáno chybné heslo.
Hledal jsem na internetu řešení, našel jsem jen pár podobných zoufalých dotazů bez odpovědí.
Vzhledem k tomu, že jsem měl v souboru důležité a nenahraditelné údaje a že jsem se už do souboru nedostal, doporučuji nepoužívat dokumenty OpenOffice chráněné heslem.

Jaký vybrat blogovací systém

Jaký blogovací systém si vybrat je asi otázka každého, kdo chce začít s publikováním na internetu.

Výběr je z:
 1. Blogger.com
 2. Windows Live Spaces
 3. Blog.cz
 4. Blogujte.cz
První dva systémy jsou počeštěné a druhé dva jsou české.
Výběr není lehký, žádný ze systémů není výrazně lepší ani výrazně horší.

Pomoc při výběru Vám mohou následující články:

pondělí 8. září 2008

Podpis v emailu - HTML e-mail

MS Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird

E-mailová komunikace vypadá dobře a seriózně, když je graficky příjemná, obsahuje firemní logo, jméno a kontakty.

K tomu nejlépe odpovídá HTML e-mail.

Člověk by si myslel, že udělá jednu HTML šablomu do e-mailu a ta že bude fungovat v každém e-mailovém klientu či webovém rozhraní.

Opak je pravdou, každý e-mailový klient prezentuje HTML e-mail jiným způsobem.

Důležité je testovat HTML e-mail v co nejvíce prostředích.

Kde všude můžeme prohlížet HTML e-mail:
 • Outlook Express
 • Windows mail
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Mozilla Thunderbird
 • Eudora
 • Lotus Notes
 • a další...
Webová rozhraní emailů:
 • Seznam.cz
 • Volny.cz
 • Atlas.cz
 • Tiscali.cz
 • Centrum.cz
 • Gmail.com
 • SquirellMail
 • a mnoho dalších...
Je nutné se co nejvíce držet obyčejného HTML a mít v kódu jen ty nejnutnější tagy.
Za tabulkový layout se nemusíme stydět, CSS rozvržení vždy nefunguje.
K formátování textu se nejlépe hodí inline CSS u každého konkrétního prvku.
Nepoužívat externí CSS se selektory, ty mohou být v konfliktu se selektory webových rozhraní, nebo může být oříznuta celá hlavička vč. tagu body.
Obrázkům nenastavovat velikost, pokud nejsou robrazeny, nezaberou zbytečně místo v mailu.
V HTML e-mailu nepoužívat javascript, flash, audio, video.

Základním vodítkem může být podcast - audio verze Firmy online http://www.h1.cz/podcasty - Jak správně připravit HTML e-mail.

Další odkazy: