úterý 18. února 2014

Nezobrazují se obrázky v LibreOffice Writeru

LibreOffice Writer (4.1.5.3)

Jednoho dne se mi stalo, že se přestali zobrazovat obrázky v textovém dokumentu v LibreOffice Writeru. Byl vidět jen prázný rámeček s ikonou obrázku a název obrázku.

Zapátral jsem po internetu a odpověď jsem nalezl v oficiálním LibreOffice Helpu na stránce https://help.libreoffice.org/Writer/Graphics_On_Off/cs, kde je napsáno:

Je-li ikona Obrázky zap/vyp na liště Nástroje aktivní, nezobrazují se žádné obrázky, ale jen prázdné rámce.

Doplňuji, že je třeba lištu nejdříve zobrazit z menu Zobrazit > Nástrojové lišty > Nástroje a zde odkliknout ikonu Obrázky zap/vyp.