čtvrtek 6. ledna 2011

Výsledky online průzkumu - Používání zobrazovacích jednotek a jejich vliv na zdraví uživatelů

Bartoň, B.Používání zobrazovacích jednotek a jejich vliv na zdraví uživatelů (výsledky průzkumu), 2011.
Dostupné online na http://zdravotni-rizika-pra.vyplnto.cz.