sobota 15. listopadu 2008

Obnova databází v MySQL ze zálohy

MySQL 5+

Asi nejlepší je zálohovat databáze (DB) exportem třeba z phpMyAdmin, ale pokud se na to zapomene, tak je důležité mít zazálohovaný adresář "data", který je součástí adresáře s mysql.
V adresáři "data" jsou jednotlivé databáze, co DB to adresář.
V kazdém adresáři je soubor "db.opt" s default-character-set (kódování) a default-collation (porovnávání), pak jsou tam soubory s koncovkou .frm, ve kterých jsou uloženy struktury jednotlivých tabulek.
Tabulky typu MyISAM mají uložená data v souborech s koncovkou .MYD a MYI v adresáři DB, zatímco tabulky typu InnoDB mají data uložena přímo v adresáři "data" v souboru s názvem ibdata1.