úterý 14. srpna 2012

Lokální testování PHP aplikací

aktualizováno 15.08.2012

PHP aplikace a pokusy můžeme testovat na svém lokálním počítači s Windows a nemusíme s tím zatěžovat webhostingový server. Je vhodné k tomu využít nějaký balík programů, který nainstaluje Apache, PHP a MySQL včetně jejich vzájemné konfigurace.

K WAMPSERVERu

Při správném spuštění WAMPSERVERU musí být ikona (W) v trayliště zelená. Je-li ikona oranžová, tak se nespustil Apache. Znamená to, že je obsazen port 80 a blokuje ho jiná aplikace. Zjistíme ji tak, že spustíme WAMPSERVER, klikneme v trayliště na ikonu (W) a proklikáme se Apache -> Service -> Test Port 80. Zobrazí se DOS okno, ve kterém bude napsáno, jaká aplikace obsadila port 80.

Je-li nainstalován Search Engine Optimization (SEO) Toolkit 1.0 nespustí se Apache, protože je obsazený port 80 serverem Microsoft-IIS/7.5. Je nutné server Microsoft-IIS/7.5 zastavit ve Správci Internetové Informační Služby, ke kterému se dostaneme - Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Nástroje pro správu\Správce Internetové informační služby.
  1. Dočasné vypnutí IIS - V levém panelu Připojení klikneme na název PC a v plavém sloupci Akce/Spravovat server klikneme na Zastavit. Tím se do příštího restartu port 80 uvolní.
  2. Trvalé vypnutí IIS - V levém panelu Připojení rozklikneme název PC a klikneme na složku Weby - v pravém sloupci vybereme Nastavit předvolby webu... a v nově otevřeném okně Výchozí nastavení webu změníme položku Spustit automaticky na hodnotu False viz screenshot a to se musí udělat i u všech webů ve složce Weby (a pak je ručně spouštět v případě potřeby).
PS: Na nic lepšího jsem v rychlosti nepřišel...

Je-li nainstlován TeamViewer, tak ten také obsazuje port 80. Před spuštěním Wampserveru je tedy nutné ho vypnout.