úterý 14. srpna 2012

Lokální testování PHP aplikací

aktualizováno 15.08.2012

PHP aplikace a pokusy můžeme testovat na svém lokálním počítači s Windows a nemusíme s tím zatěžovat webhostingový server. Je vhodné k tomu využít nějaký balík programů, který nainstaluje Apache, PHP a MySQL včetně jejich vzájemné konfigurace.

K WAMPSERVERu

Při správném spuštění WAMPSERVERU musí být ikona (W) v trayliště zelená. Je-li ikona oranžová, tak se nespustil Apache. Znamená to, že je obsazen port 80 a blokuje ho jiná aplikace. Zjistíme ji tak, že spustíme WAMPSERVER, klikneme v trayliště na ikonu (W) a proklikáme se Apache -> Service -> Test Port 80. Zobrazí se DOS okno, ve kterém bude napsáno, jaká aplikace obsadila port 80.

Je-li nainstalován Search Engine Optimization (SEO) Toolkit 1.0 nespustí se Apache, protože je obsazený port 80 serverem Microsoft-IIS/7.5. Je nutné server Microsoft-IIS/7.5 zastavit ve Správci Internetové Informační Služby, ke kterému se dostaneme - Ovládací panely\Systém a zabezpečení\Nástroje pro správu\Správce Internetové informační služby.
 1. Dočasné vypnutí IIS - V levém panelu Připojení klikneme na název PC a v plavém sloupci Akce/Spravovat server klikneme na Zastavit. Tím se do příštího restartu port 80 uvolní.
 2. Trvalé vypnutí IIS - V levém panelu Připojení rozklikneme název PC a klikneme na složku Weby - v pravém sloupci vybereme Nastavit předvolby webu... a v nově otevřeném okně Výchozí nastavení webu změníme položku Spustit automaticky na hodnotu False viz screenshot a to se musí udělat i u všech webů ve složce Weby (a pak je ručně spouštět v případě potřeby).
PS: Na nic lepšího jsem v rychlosti nepřišel...

Je-li nainstlován TeamViewer, tak ten také obsazuje port 80. Před spuštěním Wampserveru je tedy nutné ho vypnout.

neděle 18. března 2012

Jak si zorganizovat nejen pracovní čas

Aktualizováno 18.03.2012

Jak získat čas, peníze a kvalitu?
Denní řád je předpokladem pro to, abychom byli schopni žít, namísto toho, abychom byli žiti.
Den má pouze 24 hodin což je 1440 minut.
Pokud se podaří odbourat pouhých 15 minut zbytečných činností denně, získá se ročně více než 90 hodin volného času navíc. A to už stojí za úvahu... Přísloví „Pořádek je pro blbce, inteligent zvládne i chaos“ není úplně pravdivé.
 1. Stanovit si cíl nebo cíle (dlouhodobé [celoživotní - roky], střednědobé [roky - měcíce], krátkodobé [měsíce - týdny - dny], okamžité [dny - hodiny - minuty :)]).
 2. Sepsat Seznam úkolů (např. TODO list).
 3. Přiřadit úkolům důležitost (prioritu).
 4. Stanovit si dobu potřebnou ke splnění úkolu + rezerva.
 5. Stanovit si termín dokončení (odhadnout dobu potřebnou k dokončení + rezerva).
 6. Stanovit si termín zahájení práce na úkolu, aby byl splněn do stanoveného termínu dokončení.
 7. Pracovat vždy jen na jednom úkolu. Nerozptilovat se.
 8. Velký úkol v případě potřeby rozdělit na menší dílčí části.
 9. Neodkládat započetí práce na úkolu.
 10. Nepodaří-li se úkol dokončit včas, stanovit si nový termín dokončení.
 11. Pravidelně kontrolovat Seznam úkolů a aktualizovat jejich důležitost (prioritu).
 12. Počítat vždy s nenadálými událostmi.
 13. Nezapomínat na přestávky mezi jednotlivými úkoly 5 - 15 min, oddych, občerstvení.
 14. Střídat úkoly náročné dlouhé s jednoduchými krátkými.
 15. Nezapomínat na odpočinek, relaxaci, pohyb.
 16. Vyhodnocovat, proč se nepodařilo dokončit úkol včas (pokud k tomu dojde, odhalí se tím to, co žere čas).
 17. Úkol dokončit tak, aby nebylo nutné se k němu vůbec vracet (předat, vyúčtovat, archivovat, zdokumentovat, vyhodnotit (PR, reference), uzavřít ...)
 18. Měj úkoly pořád při ruce, když něco slibuješ (PC, notebook, mobil)
 19. Nauč se říkat NE. Nemusím být v ušecho.
 20. Neslibovat víc než stihnu udělat.
 21. Dodržovat termíny.
 22. Náročné úkoly situovat do částí dne, kdy je pracovní výkonnost nejvyšší.
Denní rozvrh:
 1. práce
 2. děti
 3. jídlo
 4. hygiena
 5. domácí práce
 6. doprava
 7. odpočinek, relaxace, čas sám pro sebe, „nicnedělání“
 8. spánek (8 hodin)
7 pravidel pro jednoduchý, ale účinný time management:
Zdroj: http://www.podnikatel.cz/rozjezd/manazer/jak-si-organizovat-cas/
 1. Dělat věci podle priorit.
 2. Umět s věcmi „švihnout”.
 3. Co mohou dělat jiní, ať dělají jiní.
 4. Svět se beze mne nezblázní.
 5. Být nekompromisní.
 6. Umět se ovládat.
 7. Používat efektivně ty nejlepší pomůcky.
GTD
Zřejmě nejznámější metodou pro organizování času (ale i života) je v součastnosti GTD, neboli Getting Things Done. Jejím principem je, že dostanete veškeré své závazky, úkoly a záležitosti z hlavy ven do nějakého systému, kterému důvěřujete a kde všechny činnosti můžete dále pohodlně spravovat.
 • Sesbírat
 • Zpracovat
 • Zorganizovat
 • Zhodnotit
 • Udělat
Zdroj: http://zivotamenic.cz/jak-si-organizuji-svuj-cas/


29 způsobů, jak zůstat kreativní - video - http://www.videacesky.cz/navody-cheaty-pokusy/29-zpusobu-jak-zustat-kreativniOdkazy:
Online nástroje:
A nebo plánování bez PC, na papíře?
Další: v Google hledej frázi - jak si zorganizovat práci

Jak si svůj čas organizuješ ty? Napiš do komentářů...